Virsbo SK logga

Bidrag för juniorer: Tävlingar och läger

 

Aktivitet:

Bidrag:

Alla U-Schacks läger För deltagare 50% av kurskostnaden
För aktiva ledare betalar Virsbo hela avgiften
 

 

Alla U-Schacks tävlingar Eventuella startavgifter betalar
Virsbo SK
 

 

Skol-SM Virsbo SK betalar startavgift och grupplogikostnad.
Bidrag sökes från skolan
 

 

Skollag-MM, semifinal
& final
Virsbo SK betalar eventuell startavgift och grupplogi
 

 

Göteborgs Cup Virsbo SK betalar 50% av kostnaderna för juniorerna.
Anmäld ledare har allt betalt, medföljande föräldrar
som hjälper till får stå för resekostnaderna, resten
står klubben för.
   
Stora SM Virsbo SK betalar startavgifter
   
SSF-läger inom landet För deltagare; 50% av kurskostnaden.
För aktiva ledare betalar Virsbo SK hela avgiften.
   
Kadettlag- och juniorlag-SM Virsbo SK betalar startavgift, resa och grupplogi
   
Övriga turneringar Virsbo SK betalar startavgift (max 300 kr)
   
Allsvenskan Virsbo SK betalar anmälningsavgiften för deltagande lag samt betalar milersättning till
de som kör på uppdrag av Virsbo SK
   
 • Virsbo SK står för resekostnader som uppkommer, utom för stora SM och övriga turneringar. För närvarande är milersättningen
  12 kr per mil vid körning med egen bil på uppdrag av Virsbo SK. Ett villkor för att kunna lyfta reseersättning är att man
  tar minst 3 barn i sin bil om det finns.

 • Klubben betalar eventuella startavgifter (ej milersättning) till de aktiva seniorer som hjälper till som tränare och dylikt vid deltagande på tävlingar under verksamhetsåret.

 • Uppkomna matkostnader vid tävlingar står var och en för. Förseningsavgifter i samband med anmälan till tävlingar orsakad av klubben, betalas av klubben, om förseningsavgiften orsakas av den anmälde själv så får man själv stå för detta.  

 • I särskilda fall kan extra pengar beviljas efter beslut av styrelsen Virsbo SK.  

 • Dessa ersättningsregler fastställes av styrelsen inför varje verksamhetsår.  
  Detta gäller från och med 2005-04-01


 

© Virsbo Schackklubb 2013