Virsbo SK logga

Handlingsprogram mot droger som Virsbo Schackklubb verkar för: 

Handlingsprogrammet är antaget av Virsbo Schackklubbs årsmöte den 28 mars 2000.

Att:

våra ungdomsledare informeras och utbildas om olika drogers skadliga inverkan på
oss människor med speciell tonvikt på ungdomar.

   

Att:

alla ungdomar i föreningen får utbildning eller kunskap om sniffning, alkohols, narkotikas och tobaks (SANT)
skadliga inverkan på alla människor.

   

Att:

alla vuxna inom föreningen fungerar som positiva förebilder för våra ungdomar i kampen mot olika droger.

   

Att:

ingen typ av alkoholhaltig dryck förtärs eller säljs i anslutning till klubbens arrangemang typ tävlingar, årsmöten mm.

   

Att:

ingen tobaksrökning får förekomma i klubblokalen eller i Virsboskolans matsal i samband med träningar,
tävlingar, etc. som klubben anordnar.

   

Att:

ingen schackspelare i vår förening använder narkotika eller därmed jämnställd drog.
Sker detta, kan vederbörande avstängas eller uteslutas ur föreningen.


 

© Virsbo Schackklubb 2013